Társadalmi szerepvállalás > Környezetvédelem > Felelős működés

Felelősséggel szűkebb és tágabb környezetünkért

 
 

Budapest két kerületében, a X. és a XVI. kerületben, valamint a Vas megyei Körmenden meghatározó jelentőségű munkáltatók vagyunk. Tevékenységünk összefonódik a városrészek, települések életével, és lehetőségünkhöz mérten támogatjuk az itt élők egészségügyi és környezetvédelmi kezdeményezéseit, az infrastruktúra fejlesztését, a helyi kultúra ápolását.

Energia- és erőforrás felhasználás

 

2009-ben megkezdődött a központi telephelyen a távvezetékek rekonstrukciója: három ütemben közel 510 méteren fejeződött be a korszerűsítés, melynek eredményeként gazdaságosabban, kevesebb veszteséggel továbbítható a hő- és hűtőenergia az épületek között.
A korábbi évek során korszerűsítettük a közvilágítást is, hozzájárulva ezzel a környezetbarát működéshez. Az épületekben korszerű és hatékony nagyfrekvenciás fénycsövekre cseréljük az elavult technológiájú fénycsöveket, már a tervezés során törekszünk a legmagasabb szintű energiahatékonyságra.
Több épületünkben korszerűsítettük a fűtést; az elavult gőzfűtést korszerű meleg vizes fűtésre cseréltük. A már meglévő hőközpontjainkban kondenzállomást alakítottunk ki, így az összegyűjtött kondenzvíz közvetlenül használható fel gőztermelésre. A központi telephely külső területén található telepünkön három önálló hőközpontot telepítettünk, amelyekben gázkazánok melegítik fel a vizet a fűtéshez, ami a kisebb hőveszteség miatt gazdaságosabb megoldás.
 

 

 

Hulladékgazdálkodás

 
 

Az elmúlt években tovább nőtt az európai hulladék katalógusban jegyzett EWC kódok (European Waste Catalogue) száma, amely tükrözi, hogy egyre bővül a szelektíven gyűjtött hulladékok köre, illetve az új gyártási folyamatok során új típusú hulladékok képződnek.
A keletkezett veszélyes hulladékaink többségét ártalmatlanítjuk, elégettetjük. A folyékony veszélyes hulladékokat a közúti és vasúti veszélyes anyag szállítás (ADR és RID) előírásainak megfelelő tartálykocsikkal szállítjuk el, a szilárd halmazállapotú veszélyes és nem veszélyes hulladékokat kizárólag hatósági engedéllyel rendelkező vállalatoknak adjuk át és szállíttatjuk el engedéllyel rendelkező hulladékkezelő cégekhez. A keletkezett, veszélyes hulladékkal szennyezett csomagolóanyag tömörítését egy speciális hulladéktömörítő berendezés végzi, mellyel az eredeti térfogat negyedére csökkenthető a hulladék mérete.
Vállalatunk területén már évek óta szelektíven gyűjtjük az irodai papírt, a kartonpapírt, az üveget, az elektromos fénycsöveket, a szárazelemeket és a műanyag forgácsot. 2009 óta az italos kartondobozok (Tetra Pak), az üdítős fémdobozok, a PET palackok és az elektronikai adathordozók is szelektíven gyűjthetők. A szelektív gyűjtésre alkalmas, többféle színű tárolók használta a vállalat összes dolgozója és alvállalkozója számára kötelező.

Szennyvízkezelés

 
 

Az elmúlt évek víztakarékossági törekvéseinek köszönhetően jelentősen csökkent a vállalat területét közcsatornán elhagyó szennyvíz napi átlagos mennyisége. Önellenőrzési tervünk részeként akkreditált környezetvédelmi laboratóriumunk folyamatosan ellenőrzi szennyvíz minőségét.
Az ismert, nagy terhelést adó szennyvízáramok helyi kezelése mellett fontosnak tartottuk és tartjuk a központi szennyvízkezelő korszerűsítését, amelyet 2012-ben megvalósítottunk a korábbi évek kísérleti projektjei alapján. A 2010-ben létesített, ún. lefölöző berendezés végzi a szennyvíz mechanikai tisztítását, leválasztva a benne levő oldószereket, emellett lehetővé vált tökéletesen átkevert terekben a szennyvíz kémhatásának automatikus beállítása.
Fejlesztéseink eredményeképpen a korábbinál lényegesen jobban kevert, átlagosított szennyvizet nyertünk, úgy hogy a pH előírt tartományban tartásához szükséges vegyszerek mennyiségét is nagyságrendekkel csökkentettük.

Talajvíz kármentesítés

 
 
 

A gyáregységünket körülvevő talajvíz kármentesítését egy folyamatosan aktualizált, komplex stratégia mentén végezzük. A szennyező anyag koncentrációjának változását rendszeres analitikai vizsgálatokkal követjük figyelemmel, amelyekhez speciálisan kialakított kútjainkból veszünk mintát.

Levegőtisztaság-védelem

 
 

A gyáregységeinkben található kazánok és égőfejek átfogó cseréje révén az elmúlt években jelentősen csökkent NOx-kibocsátásunk, az érték jelenleg is alacsony. Energiarendszereink korszerűsítése és az energiaracionalizálás következményeként emellett folyamatosan csökken az üvegházhatású szén-dioxid kibocsátásunk is.
Központi telephelyünkön 2008 óta úgynevezett passzív immisszió mérést folytatunk, mellyel a metilén-klorid, a klórbenzol és a triklór-etilén mennyiségét is havonta mérjük, nyomon követve, hogy továbbra sem terheljük a környezeti levegőt klórozott szénhidrogénekkel. A vizsgált légszennyező anyagok mennyisége folyamatosan a tervezési határérték alatt van.
 

 

Zajvédelem

 
 

Az elmúlt években öt ütemben hajtottunk végre zajcsökkentő beruházásokat, amelyek során zajvédő falakat telepítettünk a környezeti zajszennyezést okozó berendezéseink köré, vagy kevésbé zajos, esetleg más elven működő készülékre cseréltük azokat. Új üzemek létesítésekor, már a tervezés fázisában is kiemelt figyelmet fordítunk a kibocsátott zaj minimalizálására. Egy független, akkreditált szakértő laboratórium rendszeresen ellenőrzi zajkibocsátásunkat. 
 

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói

 

Közúti alágazaton:
Kiss Sándor 
mobil: 06-20-455-2590
e-mail: kiss.sandor@egis.hu

Közúti és vasúti alágazaton:
Vérten Lászlóné
mobil: 06-20-574-8615
e-mail: verten.laszlone@egis.hu

Körmendi Gyáregység területén:
Szekeres Károly
mobil: 06-20-216-7520
e-mail: szekeres.karoly@egis.hu
Rózsa Borbála
mobil: 06-20-335-0903
e-mail: rozsa.borbala@egis.hu

1-es (robbanóanyagok) és 7-es (radioaktív anyagok) osztályra:
Makrai Zsolt
mobil: 06-30-236-7091
e-mail: makrai.zsolt@egis.hu