Cégünkről > Pályázati projektjeink > hu.egis.project.hatoanyag

Hatóanyagtechnológia

A hatóanyagtechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés erősítése az EGIS-ben

A projekt azonosítója: KMOP-1.1.5-09-2010-0001
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 1 149 419 427 Ft
A megvalósítás ideje: 2010.10.01. – 2013.05.31.
Kedvezményezett:
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
http://www.egis.hu
06-1-265-5555

A projekt célja az EGIS Nyrt. középtávú stratégiai koncepciójának megfelelően a vállalatnál folyó hatóanyagtechnológiai kutatások és kísérleti fejlesztések mennyiségi és minőségi erősítése.
A projekt keretében az EGIS Nyrt. a műveletfejlesztések bővítését és újabb technológiai kutatások beindítását tervezi, valamint analitikai fejlesztéseket hajt végre.
A Társaságnál nagy hagyományokkal rendelkező szintetikus kémiai eljárások és vegyipari műveletek továbbfejlesztésére az EGIS Nyrt. új hatóanyagtechnológiai kutatás-fejlesztési labort és kísérleti üzemet épít a meglévő, elavult műszaki állapotú, területileg széttagolt és kis kapacitású hatóanyagfejlesztő egységek kiváltása és bővítése érdekében.
A megnövekedett mennyiségű és minőségű kutatás-fejlesztési feladatok ellátására új, korszerű vállalati munkahelyeket hoznak létre.
 

Közreműködő szervezet:
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
1139 Budapest, Váci út 83.
Tel: 06-40-200-617
http://www.magzrt.hu

 
Irányító hatóság:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40-638-638
http://www.ujszechenyiterv.gov.hu

 
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.