Cégünkről > Pályázati projektjeink > hu.egis.project.egispsyc

EGISPSYC

Originális gyógyszerkutatás az Egis Gyógyszergyár Zrt.-nél

 

2008-ban az Egis Gyógyszergyár Nyrt., a Szegedi Tudományegyetemmel közösen 800 millió forint kutatás-fejlesztési támogatást nyert a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) "Nemzeti Technológia Program" nevû felhívására benyújtott pályázatával.

A projekt címe: "Pszichiátriai kórképekben és az azokat kísérõ kognitív deficit terápiájában használható gyógyszerjelölt fejlesztése."

A projekt összköltsége 1.400.000.000 Ft volt. Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. által elnyert támogatás összege 600.000.000 Ft, a Szegedi Tudományegyetem által elnyert támogatás összege 200.000.000 Ft.

A projekt legfontosabb célkitûzése: klinikai fejlesztésre alkalmas gyógyszerjelöltek kutatása a pszichiátriai kórképek és az azokat kísérõ kognitív deficit terápiás területen.

 

További célkitûzések:
 

  • Felfedezõ, preklinikai és transzlációs kutatási tevékenység innovatív hatásmechanizmusú (GABAerg, szerotonerg ligandok és neuroplaszticitást befolyásoló modulátorok) pszichiátriai kórképekben, elsõsorban szorongásos kórképekben, depresszióban vagy schizophreniában és/vagy az ezeket kísérõ kognitív deficitben hatékony gyógyszerjelölt fejlesztése.
  • A fejlesztendõ gyógyszerjelölt molekulák komplex és részletes hatásmechanizmusának felderítése szubkrónikus kezelést követõen specifikus egér agyterületeken végzett proteomikai vizsgálatok segítségével.

 


A projekt eredményeinek rövid összefoglalója
 

A Szegedi Tudományegyetemmel együttmûködésben kialakítottunk egy kutatási platformot, mely a pszichiátriai betegségekben és az azokat kísérõ kognitív deficitben alkalmazandó, innovatív hatásmechanizmusú új gyógyszerjelöltek kifejlesztését tûzte ki célul. Kémiai kutatóink 744 új, szabadalomképes molekulát állítottak elõ, munkájuk során új molekulamodellezési technikákat is alkalmaztak.

A vegyületszûrési kampány keretében, molekuláris biológiai módszerek alkalmazásával sikerült feltárnunk a kívánt célpontokra szelektív vegyületek egyedi hatásmechanizmusát. A hazai ipari kutatásban újdonságnak számító proteomikai vizsgálatokat alkalmazva számos új fehérje célpontot azonosítottunk, és új munkahipotéziseket állítottunk fel. Az újonnan beállított viselkedés tesztekben igazoltuk vegyületeink hatásosságát szorongásos kórképekben, depresszióban, skizofréniában, Alzheimer-kórban és az e betegségeket kísérõ kognitív funkcióromlások csökkentésében.

A projekt eredményeként egy 6 vegyületbõl álló molekula portfóliót hoztunk létre, amelynek elemei az elvégzett vizsgálatok alapján klinikai fejlesztésre alkalmasnak bizonyultak.

A konzorciumi tagok közötti tudományos és originális gyógyszerkutatási együttmûködés igen hasznosnak bizonyult, a partnerek szakmai tudása és kutatási infrastruktúrája a célnak megfelelõen jól kiegészítette egymást. A gyógyszergyári kutatók erõssége a kémiai szintézisekben és egyes farmakológiai tesztekben jelentkezett, ugyanakkor az egyetemi partner biztosította az ipari konzorciumvezetõ számára a hiányzó kísérleti kapacitásokat és kompetenciákat.